Documente necesare

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate
  • certificatul de nastere, original si copie;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
  • declaratia unuia dintre parinti ori a unei terte persoane, din care sa rezulte faptul ca identitatea declarata in cererea de eliberare a actului de identitate, coroborata cu imaginea preluata ori cu fotografia atasat cererii, apatine solicitantului;
  • fisa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizata de unitatea de politie de la locul de domiciliu sau resedina ale solicitantului;
  • chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate ( 7 lei) ;