Documente necesare

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate
  • 3 fotografii marimea 3/4 cm cu banda alba de 7 mm, la baza ;
  • documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie, a cetateniei romane, a adresei de domiciliu/ adresei de resedinta, original si copie ;
  • chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate provizoii ;
  • timbru fiscal sau chitanta reprezentand contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.