Documente necesare

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate
  • certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, original si 2 copii; in cazul minorilor care au implinit varsta de 14 ani si nu sunt inscrisi in certificatul constator care atesta dobandirea cetateniei de care unul dintre parinti, acestia sunt indrumati pentru clarificarea cetateniei la Minsiterul Justitiei;
  • certificatele de stare civila ale solicitantului, nastere si casatorie, daca este cazul, precum si cele ale copiilor sai cu vasrta mai mica de 14 ani, care dobandesc cetatenie romana impreuna cu parintii, original si copie ( certificatele trebuie sa fie eliberate de autortitatile romane);
  • documentul care face dovada adresei de domiciliu, original si copie ;
  • un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identitatii, respectiv: pasaport, permis de conducere sau act de identitate strain, original si copie;
  • chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate ;

La eliberarea actului de identitate persoana in cazuza va preda permisul de sedere eliberat de Autoritatea pentru straini pentru a fi remis structurii eminente impreuna cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficilae consulare ale Romaniei in strainatate.