Documente necesare

  • Cererea pentru eliberarea actului de identitatea cetatenilor romani cu domiciliu in strainatatea si resedinta in Romania ;
  • pasaportul, aflat in termen de valabiliatate, care atesta statutul de cetatean roman domiciliat in strainatate, original si copii ale filei informatizate ;
  • certificatul de nastere si/ sau casatorie, eliberat de oficile de stare civila romane- original si copie ;
  • hotarare de divort definitiva si irevocabila/ certificat de divort, original si copie, dupa caz ;
  • dovada adresei de resedinta din Romania;
  • doua fotografii marimea 3/4 cm, avand la baza o banda alba de 7 mm ;
  • chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate provizorii ;
  • timbru fiscal sau chitanta reprezentand contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.