Documente

  1. acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare ;
  2. declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire in spatiu, insotita de unul dintre documentele prevazute la art.1 ;
  3. declaratia pe propria raspundere a solicitantului, insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil si faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute de art. 1 si 2. Pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali;
  4. documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza inscris in Registrul agricol.

Declaratia de primire in spatiu poate fi data in fata lucratorului din cadrul serviciului pubilc comunitar de evidenta a persoanelor, a politistului de siguranta publica, a notarului public ori a functionarului misiunii dilomatice sau oficiului consular al Romaniei .