https://scoalagimnazialacerat.ro/

Şcoala Gimnazială  Cerăt şi cele două structuri, Grădiniţa nr. 1 şi Grădiniţa nr. 2, cu program normal, funcţionează în patru locaţii, după cum urmează:

      -localul nr.1 cu 5 săli de clasă

     -localul nr.2 cu 5 săli de clasă, o sală de sport transformată dintr-o sală de clasă, dotată corespunzător, însă cu spaţiu insuficient

    -grădiniţa nr.1 cu program normal cu 4 grupe

   -grădiniţa nr.2 cu program normal cu 2 grupe

        Există săli  destinate pentru „lapte si corn”.

        Unele dintre sălile de  clasă sunt specializate  pentru biologie și un cabinet de informatică dotat cu 10 calculatoare conectate la internet și legate  în sistem AEL. 

        Toate sălile de clasă sunt dotate cu mobilier nou.

Şcoala dispune în acest moment de un Centru de Documentare si Informare, care este foarte important pentru dezvoltarea gustului pentru lectură. Centru de resurse pluridisciplinare, Centrul de Documentare şi Informare oferă elevilor, cadrelor didactice şi comunităţii locale un spaţiu de formare, comunicare şi informare, un mediu de punere în valoare a noilor tehnologii educaţionale, un loc de cultură, deschidere şi integrare.

          Centrul de Documentare si Informare beneficiază de un număr de peste 4000 de volume de carte şcolară.

         Nu există cabinet medical propriu dar se colaborează cu medicii de familie.

         Şcoala cât și structurile de grădiniță au întrunit condiţiile pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare.

         Şcoala și grădinița sunt conectate la internet, dotate cu  fax, copiatoare,multifuncționale,  videoproiectoare, microscoape performante etc.