Serviciul se referă la eliberarea actului de identitate la : expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei, reschimbare (schimbarea actului de identitate înainte de expirarea termenului de valabilitate).

Situațiile enumerate în legislația incidentă , în speță art.19 din OUG. nr.97/2005 pentru eliberarea unui act de identitate:

 • expirarea termenului de valabilitate,
 • modificarea numelui și prenumelui titularului,
 • a datei ori locului nașterii,
 • în cazul schimbării domiciliului,
 • în cazul schimbării denumirii sau rangului localitații, sau străzilor, al renumerotării imobilelor, sau a rearondării acestora, al inființării localităților , sau străzilor,
 • în cazul atribuirii unui nou CNP,
 • în cazul deteriorării actului de identitate, al pierderii,furtului,distrugerii,
 • când imaginea facială din actul de identiutate nu mai corespunde cu fizionomia titularului,
 • schimbării sexului,
 • anulării actului de identitate,
 • pentru preschimbarea actelor de identitate care nu se mai emit dar sunt valabile.

CONTRAVALOARE ACTELOR DE IDENTITATE

CARTEA DE IDENTITATE – 7 LEI

CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE – 1EU

Ce acte sunt necesare pentru eliberarea actului de identitate în cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării?

Ce acte sunt necesare pentru eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea fizionomiei sau a sexului, modificarea datelor de stare civila?

Ce acte sunt necesare pentru eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani?

Ce acte sunt necesare pentru eliberarea primului act de identitate dupa implinirea vasrtei de 18 ani?

Ce acte sunt necesare entru eliberarea actului de dentitate la schimbarea domiciului din strainatate in Romania

Ce acte sunt necesare pentru eliberarea cartii de identitate la dobandirea cetateniei romane?

Ce acte sunt necesare pentru eliberarea actului de identitatea la schimbarea domiciliului, schimbarea denumiri strazii sau a renumerotarii imobilelor?

Ce acte sunt necesare pentru eliberarea cartii de identitate provizorii cetatenilor romani cu domiciliu in strainatate, care locuiesc temporar in Romania?

Ce acte sunt necesare pentru eliberarea cartii de identitate provizorii cand persoana fzica nu poseda toate documentele necesare pentru eliberarea cartii de identitate?

Ce acte sunt necesare pentru inscrierea de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei?

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din urmatoarele documente.