Documente necesare

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania ;
  • certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor, original si copie;
  • certificatul de nastere original si copie;
  • hotarare de divort/ certificat de divort definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
  • certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, original si copie;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
  • pasaportul romanesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobandirea cetateniei romane, emis de Ministerul de Justitie sau de misiunile dipolmatice si oficiile consulare ale Romaniei din strainatate, original si copie
  • actul de identitate si/sau pasaporul, eliberat de autoritatile straine; pentru pasaport sunt necesare copii ale filei informatizate si ale filelor destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de fontiera;
  • chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate;
  • timru fiscal sau chitanta reprezentand contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.