Documente necesare

  • cererea pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei ;
  • actul de identitate ale solicitantului ;
  • documentul cu care se face dovada adresei de resedinta original si copie ;
  • timbru fiscal sau chitanta reprezentand contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru ;
  • actul de identitate al gazduitorului.