TRANSCRIERE sau INSCRIEREA in registele de stare civila romane a faptelor si actelor de stare civila petrecute in strainatate apartinand cetatenilor romani aflati in strainatate. Actele de strae civila ale cetatenilor romani, intocmite la autoritaile strain, au putere doveditoare in Romania numai daca sunt transcrise in registrele de stare civila romane.

TRANSCRIERE/INSCRIERE ACTELOR DE STARE CIVILA, PROCURATE DIN STRAINATATE APARTINAND CETATENILOR ROMANI, SE EFECTUEAZA LA MISIUNILE DIPLOMATICE SAU OFICIIALE CONSULARE DE CARIERA ALE ROMANIEI SAU IN TARA, CU APROBAREA PRIMARULUI UNITATII ADMINSTRATIV-TERITORIALE DE LA LOCUL DE DOMICILIU AL SOLICITANUTULUI, CU AVIZUL PREALABIL AL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR JUDETEAN DE EVIDENTA A PERSOANELOR.

Cetatenii romani AU OBLIGATIA ca in termen de 6 luni de la intoarcerea in tara sau la primirea din strainatate a certificatului, sa ceara transcrierea acestor acte de la Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor/Primaria locului de domiciliu ( unde are/a avut domiciliu in tara).

Acte necesare Transcrierii- certificatului de NASTERE

  1. Certificatul/Extrasul de nastere, eliberat de autoritaile din strainatate, in care sa fie trecute numele si prenumele copilului, data nasterii, locul nasterii, sexul copilului, datele parintilor- original si copie xerox.

Documentele adminstrative emise de autoritatile straine precum si traducerile acestora care sunt facute la notra public din strainatate trebuie sa indeplineasca urmatoarele condtii.

  • documentele eliberate de institutii ale statelor semnatare ale Conventiei de la Haga la care Romania a aderat, trebuie sa aiba aplicata APOSTILA ( care se aplica pe spatele certificatului sau anexa la certificat, in strainatate, de regula la Prefectura sau Triunal)
  • documentele eliberate de statele cu care Romania a incheiat tratate/conventii de asistenta judiciara sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau oricare formalitate;
  • documentele care nu se regasesc in una dintre situatiile prevazute mai sus, se supralegalizeaza? in conformitate cu prevederile art 12, din Legea 105/1992

2. Traducerea legalizata a certificatului/ extrasului de nastere, efectuata in Romania sau in strainatate- in original si copie xerox

3. Cartile de identitate ale parintilor pentru cetatenii romani cu domiciliu in tara, pasapoartele pentru cetateni romani cu domiciliu in strainatate- copi xerox si original ( in acest caz din urma este necesara dovada ultimului domiciliu in tara care se solicita la Serviciul public comunitar local de Evidenta a Pesoanelor) actul/cartea de identitate/ pasapotul ( pentru parintele cetatean strain) precum si traducerea legalizata dupa caz. Persoanele care fac dovada cetateniei romane cu certificatul de depunere a juramantului de credinta eliberat de Ministerul Justitiei si Libertatilor cetatenesti, adreseaza cererea de transcriere la Directia de stare civila- sector 1 Bucuresti.

Persoanele care se legitimeaza cu permis de sedere permanenta eliberat de oficiul Roman pentru Imigrari, care atesta domiciliu in Romania, vor adresa cererea primarului unitatii adminstrative teritoriale a localitatii de domiciliu, portivit datelor de inscriere in permis.

4. CERTIFICATUL de casatorie ale parintilor, certificatele de nastere/deces ale parintilor, sentintele de divort precum si traduceri legalizate, dupa caz- orginal si copie xerox.

5. In cazul in care parintii minorului au domicilii diferite care solicita transcrierea, da o declaratie autentificata ( la notra public, ambasada sau consulat) sau in fata ofiterului de stare civila dupa caz.

6. In cazul in care certificatul/extrasul de nastere strain prezentat, nu exista rubrica referitoare la sexul minorului, parintele care solicita transcrierea da o declaratie autentificata in acest sens ( la notar public, ambasada sau consulat) sau in fata ofiterului de stare civila dupa caz.

Cum poti solicita transcriere certificatului de nastere al minorului/titularului?

  1. Personal – unul dintre parinti
  2. Prin imputernicit lgitimat- cu procura speciala autentificata
  • facuta la notar public, in tara
  • facuta in strainatate- la notar public in limba oficiala a tarii respective ( oligatoriu APOSRILATA/ SUPRALEGALIZATA, dupa caz si tradusa in tara prin traducere legalizata) la misiunile diplomatice sau oficiile de consulare de cariera ale Romaniei.

3. Prin imputernicire avocatiala

4. Minorii peste 14 ani solicita transcrierea in nume prorpiu, asistati de unul din partinti sau dupa caz tutore. Daca parintii au domicilii diferite, primaria competenta pote fi oricare dintre cele 2 primarii pe raza carora au domciliu parintii minorului

5. Pentru persoanele care nu au implinit 19 ani, ai caror parinti au domciliu in strainatate, cererea se depunde la Directia de stare civila sector 1 Bucuresti.

6 Pentru cetatenii romani peste 18 ani, cu domiciliu in strainatate, cererea se adreseaza primarului unitatii administrative-teritoriale de la ultmiul loc de domiciliu avut in tara ( cu avizul serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanelor), iar daca nu au avut domiciliu in Romania, primarul sectorul 1 Bucuresti( cu avizul prealabil al directiei de Evidenta a Persoanelor Bucuresti).